בניין 5

פירוט הבניין

המחיר המוצג הינו לפני מענק בסך 60,000 ש"ח אשר ינתן ע"י משרד הבינוי והשיכון .

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

תוכניות הפרוייקט

פסגות הר יונה - אדר בעמקים
בניין 5
קומה 7
דירה מס' 23 5 חדרים שטח דירה: 127.9 מ"ר שטח מרפסת: 94 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,132,839 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 24 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 24.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 761,389 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 6
דירה מס' 19 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 26.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 763,256 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 24.9 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 743,364 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 21 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 16 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 745,821 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 16 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 727,207 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 5
דירה מס' 15 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 22.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 747,533 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 21.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 731,587 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 17 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 17.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 742,803 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 17.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,765 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 15.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,992 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 15.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 730,071 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 736,359 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 745,119 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 16.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 729,664 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 16.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 722,378 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 19.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 732,471 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 19.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 732,134 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 17.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,709 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 17.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 734,900 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח גינה: 173 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,071,270 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח גינה: 127 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 977,386 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 731,180 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 722,968 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות