בניין 4

פירוט הבניין

המחיר המוצג הינו לפני מענק בסך 60,000 ש"ח אשר ינתן ע"י משרד הבינוי והשיכון .

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

תוכניות הפרוייקט

פסגות הר יונה - אדר בעמקים
בניין 4
קומה 7
דירה מס' 21 5 חדרים שטח דירה: 127.9 מ"ר שטח מרפסת: 94 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,137,752 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 24.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 765,544 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 6
דירה מס' 17 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 24.9 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 751,899 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 26.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 749,218 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 19 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 16 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 745,063 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 16 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 733,103 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 5
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 21.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 751,745 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 22.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 753,822 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 15 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 17.1 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 744,431 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 17.1 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,905 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 15.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 716,061 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 15.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 738,030 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 743,828 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 736,359 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 16.18 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 733,622 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 16.18 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 734,338 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח גינה: 146 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,022,924 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 95.46 מ"ר שטח גינה: 174 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,072,253 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
קומה 2
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 17.16 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 734,731 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 17.16 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,709 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 94.4 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,248 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 95.53 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 744,937 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות