בניין 3

פירוט הבניין

המחיר המוצג הינו לפני מענק בסך 60,000 ש"ח אשר ינתן ע"י משרד הבינוי והשיכון .

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

תוכניות הפרוייקט

פסגות הר יונה - אדר בעמקים
בניין 3
קומה 7
דירה מס' 15 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 29.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 780,354 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 29.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 779,652 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 6
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 32.3 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 772,843 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 32.3 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 786,179 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 5
דירה מס' 11 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 29.8 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 767,579 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 29.8 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 766,877 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 4
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 24.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 756,840 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 24.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 756,139 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 7 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 743,154 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 18.2 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 756,489 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 20 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 746,944 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 20 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 746,242 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח מרפסת: 33.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 775,791 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח מרפסת: 33.7 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 775,089 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 96.78 מ"ר שטח גינה: 278 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,303,958 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 96.6 מ"ר שטח גינה: 279 מ"ר מספר חניות: 2 מחיר: 1,305,643 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נגישות